Zarząd

Prezes zarządu

Waldemar Olczak

Członkowie Zarządu

Zygmunt Jankowski

Józef Lenart

Tadeusz Wawrzyniak

Andrzej Ladaczyński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Tadeusz Glapa

Członkowie

Eugeniusz Olejnik

Bogdan Matysik

Dyrekcja

Dyrektor biura

Mirosław Gruszecki