Ogólne informacje o Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa

dodano: Czwartek, 28/01/2016 15:44


Ogólne informacje o Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa SITR jest największą organizacją przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.
SITR wkracza ze swoją działalnością szerzej na obszary wiejskie, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m.in. w zakresie promocji produktów regionalnych, upraw roślin energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej z działalności rolniczej.
Od wielu lat rzeczoznawstwo rolnicze jest korporacyjnym znakiem firmowym SITR. W 2011 r. zmodyfikowany i unowocześniony system rzeczoznawstwa rolniczego jest zarządzany przez Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego (CEROL) pod nadzorem Rady Krajowej SITR. Z inicjatywy Zarządu Głównego zawód rzeczoznawcy rolniczego został w 2010 r. wpisany na listę zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Lubuski Oddział Stowarzyszenia SITR skupia ponad 50 członków. Wśród nich mamy wielu Rzeczoznawców SITR działających aktywnie przy Ośrodku Rzeczoznawstwa SITR w Zielonej Górze.

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA SITR W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Dolina Zielona 8. 1 65-154 Zielona Góra
tel./fax  068 324 62 65
e-mail: sitr-zg@wp.pl
www.sitr-zgora.pl
Dyrektor Ośrodka, Przewodnicząca Zarządu Oddziału: Agnieszka Wawrzyniak tel. 606 453 430

Ośrodek wykonuje:
- wyceny i ekspertyzy nieruchomości w dziedzinie produkcji rolnej i przetwórstwa rolnego:
* szkód rolniczych spowodowanych przez inwestycje liniowe
* szkód łowieckich
* wycena odszkodowań na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
- oceny i wyceny środków transportu, maszyn i urządzeń oraz określanie wartości godziwej środków trwałych i wyposażenia
- wyceny nieruchomości:
* lokali mieszkalnych
* zespołów pałacowo-parkowych
* budynków gospodarczych i inwentarskich
* gorzelni, hurtowni i sklepów
* hoteli i ośrodków wczasowych
* gruntów rolnych, lasów, sadów
- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty,

Zapraszamy do wstąpienia do Stowarzyszenia SITR – kontakt: sitr-lubuskie@wp.pl, informacje: 606 453 430, 68 324 62 65

dodano: Czwartek, 28/01/2016 15:44 przez:
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 28/01/2016 15:51